harpsichord rosace recorders

Duo Capricci
Ida Höög (blockflöjt)
Jérôme Brodin (cembalo)

Switch to English

Nyheter

Duo Capricci

Duo Capricci är Jérôme Brodin, cembalo och Ida Höög, blockflöjter. Två musiker som funnit varandra i ett spontant, känslofyllt musicerande. De möts i en strävan att förmedla barockens starka känslor och mångskiftande uttryck till en nutida publik. Att få den intrikata franska musiken att tala, sjunga, sucka... Att uttolka barockmusiken med medvetenhet om hur påtagligt tidens tonsättare använde sig av den klassiska retorikens former i sina kompositioner.

Duo Capricci bildades 2009 sedan Jérôme och Ida mötts på konservatoriet i Utrecht, Nederländerna. Debuten skedde i Lidköping samma år. Sedan dess har det blivit en turné i Sverige per år; 2010 i Norrbotten, Lappland och Dalarna och hösten 2011 i Västra Götaland.

Tyngdpunkten i duons program ligger på musik från högbarocken. Målet är att blanda de välkända tonsättarna som Bach och Händel med de mer okända, särskilt ur den franska barockrepertoaren som är mer sällan spelad i Sverige än den tyska och italienska.